Zmiany w zasiłkach i urlopach macierzyńskich w 2016

- Od 2 stycznia 2016 roku przedsiębiorcze mamy, które prowadzą swoją działalność krócej niż rok i opłacają składki na ubezpieczenie chorobowe w wysokości wyższej niż zasadnicza podstawa wymiaru czyli 60% przeciętnego wynagrodzenia mogą spodziewać się, że jeżeli będą miały prawo do zasiłku jego wysokość będzie wynosiła tyle, ile odnosi się do zasadniczej podstawy wymiaru czyli 60% a to co zostało zadeklarowane powyżej tej kwoty będzie powiększało kwotę zasiłku co miesiąc o 1/12 tej kwoty, także po 12 miesiącach otrzymamy zasiłek w wysokości odpowiadającej temu, co zadeklarowaliśmy. <br/><br/> Inne ważne zmiany dla przyszłych rodziców, które weszły w życie z nowym rokiem to między innymi likwidacja dodatkowego urlopu macierzyńskiego i przesunięcie jego wymiaru do urlopu rodzicielskiego od 32 do 36 tygodni i wydłużenie terminu decyzji o wymiarze urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego - mówi Radosław Milczarski - ZUS.