Wyzwania dekarbonizacyjne dla Polski

Polska musi przyśpieszyć przejście na czystą energię a wyzwań z tym związanych jest sporo, zarówno z perspektywy administracji publicznej, społecznej jak i finansowej - uważa Valery Smith, chief sustainability officer w Citi