Wpływ wskaźników ekonomicznych na planowanie inwestycji