Wiceprezes ZBP dla Bankier.pl: idea podatku bankowego nieuzasadniona i niezrozumiała

O najważniejsze wyzwania, jakie stoją w tej chwili przed sektorem bankowym, zapytaliśmy uczestniczącego w I Banking Profitability Forum wiceprezesa zarządu Związku Banków Polskich Mieczysława Groszka.

– Dostosować się w sposób najmniej uciążliwy do nowych regulacji – odpowiada wiceprezes ZBP. Oprócz regulacji bazowych, przyjmowanych z dużym zrozumieniem, jak kapitałowe i płynnościowe czy związane z relacją z klientami, są również regulacje doraźne, częściowo spowodowane nawet takimi okolicznościami, jak kampania wyborcza, czyli zupełnie niezrozumiałe i nieuzasadnione idee i pomysły wprowadzenia podatku bankowego – mówi wiceprezes Groszek.