Wartości DoDane: Czy złoty jest niedowartościowany?

Jaki powinien być idealny kurs złotego, by polski eksport był opłacalny?