Uważaj na te produkty finansowe

Rzecznik Finansowy opublikował raport, w którym przestrzega przed tzw. Polisami z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (UFK), które dla wielu osób, nie tylko tych, które nie posiadają doświadczenia z inwestowaniem, mogą okazać się niebezpiecznym produktem. - To jest produkt o charakterze inwestycyjnym. Tu inwestujemy, nie gromadzimy środków na emeryturę na przyszłość. Występuje też ryzyko inwestycyjne i możliwość straty powierzonych środków, więc ma to zupełnie inny charakter. Pojawiają się też informacje, że jest to instrument służący spłacaniu kredytu hipotecznego, co mija się z prawdą. Zysk, który ma się pojawić, nie pojawia się w ogóle lub jest tak niewielki, że nie będzie służył spłacie tego kredytu. Jest to umowa o charakterze inwestycyjnym, opakowana w umowę ubezpieczenia, po to tylko, aby zakład ubezpieczeń mógł dystrybuować ten rodzaj umowy i oferować konsumentom.<br/><br/> Nasz raport pokazuje, że ten zysk, który notuje fundusz inwestycyjny, nie jest wynikiem końcowym dla konsumenta, bowiem to, co w ostateczności trafia do konsumenta, jest po części okrajane przez liczne opłaty, które występują w tego rodzaju produkcie.<br/><br/> Zarzuty, z którymi najczęściej się spotykamy, dotyczą niskiej efektywności produktu. Po okresie 2-3 miesięcy od zawarcia umowy ubezpieczeni notują spadek wartości funduszu, często nawet o połowę. O wiele więcej skarg dotyczy też opłat likwidacyjnych. Okazuje się wtedy, że muszą oddać 70-80% powierzonych środków. Największe powodzenie w postępowaniach sądowych daje argumentacja, gdzie konsumenci powołują się na abuzywność opłat likwidacyjnych. <br/><br/>Pomoc rzecznika na etapie postępowania sądowego może być przydatna chociażby poprzez przedstawienie istotnego poglądu dla sądu. Konsumenci lub sądy występują do nas o wydanie takiej opinii, która ma rangę specjalistycznej i muszę przyznać, że ponad 80% takich spraw kończy się pozytywnie dla konsumentów. Ten produkt powinien być przeznaczony dla osób, które posiadają wiedzę z zakresu inwestowania. Rzecznik Finansowy postanowił nie rekomendować tego rodzaju umów do obrotu masowego - mówi Cezary Orłowski, główny specjalista w biurze Rzecznika Finansowego.