Taki podatek jest tylko w Polsce, Brazylii i na Węgrzech

- Podatek bankowy władze każdego kraju mają prawo go wprowadzić. My żałujemy trochę, że został on wprowadzony w tej formie, że jest podatkiem właściwie najwyższym ze znanych nam krajów. Tego typu podatek został wprowadzony tylko na Węgrzech, Brazylii i w Polsce. My sugerowaliśmy, by był to inny podatek, który w mniejszym stopniu byłby tak dotkliwy dla klientów i banków – mówił Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.<br><br> - Mam nadzieję, że w kolejnych miesiącach podejmiemy pracę nad tym, jeśli ma być taki podatek, to żeby on wyglądał inaczej i żeby nie był tak dewastujący dla rynku. Jak we wszystkich krajach, ten podatek w dużym stopniu będzie przeniesiony na klientów. Będziemy się starali by było to najmniej dotkliwe. Niemniej badania w innych krajach pokazują, że w ponad 60% jest on przenoszony na klientów – powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz. <br><br> Prezes Związku Banków Polskich wypowiedział się także w kwestii projektu ustawy dotyczącej kredytów we frankach. <br><br> - Sądzimy, że w ciągu kilku miesięcy uda nam się dokonać analizy konsekwencji tej regulacji. Już widzimy, że może ona istotnie osłabiać siłę polskiego sektora bankowego i zmniejszyć możliwości finansowania polskiej gospodarki. Chcę zwrócić uwagę, że ta propozycja budzi także poważne wątpliwości prawne natury konstytucyjnej. Stąd też wymaga ona bardzo wielkiego zastanowienia. Taka regulacja, czy też żadna regulacja nie powinna prowadzić do uprzywilejowania niektórych grup klientów kosztem innych klientów – dodaje Pietraszkiewicz. <br><br>