Rulkiewicz (Lux Med): Największym wyzwaniem jest popyt i sprostanie temu popytowi

Rulkiewicz (Lux Med): Największym wyzwaniem jest popyt i sprostanie temu popytowi