Rosnące zadłużenie państw i jego ryzyka

[CZWARTEK, 24.02.2022 - 15:00] mBank i CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych zapraszają na 172. seminarium mBank–CASE pt. "Rosnące zadłużenie państw i jego ryzyka". Wystąpienia: prof. Marek Dąbrowski, CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych oraz prof. Andrzej Rzońca, Szkoła Główna Handlowa.