Ranking ryzyk i szans stojących przed polską gospodarką

Uporczywość inflacji to główne, czysto ekonomiczne zagrożenie dla gospodarki. W dalszej kolejności wymieniłbym rosnącą dysproporcję między planami wydatkowymi rządu a polityką podatkową a także potencjalne problemy z wykorzystaniem funduszy europejskich. Wśród szans można wymienić spadek cen energii czy oczekiwany powrót do akumulacji zapasów - mówi Ignacy Morawski, główny ekonomista "Pulsu Biznesu"