Polityka gospodarcza a rozwój makroekonomiczny Węgier

Zapraszamy do oglądania retransmisji 143. seminarium mBank-CASE p.t. "Polityka gospodarcza a rozwój makroekonomiczny Węgier. O czynnikach kształtujących średnioterminową perspektywę gospodarczą." Gościem specjalnym seminarium był Gábor Oblath, Senior Research Fellow w Instytucie Ekonomii Węgierskiej Akademii Nauk, członek węgierskiej Rady Polityki Pieniężnej w l. 2002-2009, członek Rady Fiskalnej Republiki Węgierskiej w l. 2009-2010.