Pocztowy: dwucyfrowy wzrost w 2016

Wysiłek związany z IPO się opłacił. Dostaliśmy od akcjonariuszy 60 milionów złotych, zabezpiecza to pozycję kapitałową banku. Jesteśmy w stanie spełnić zwiększone wymogi kapitałowe obowiązujące od stycznia 2016, dzięki tym środkom jesteśmy w stanie rosnąć w tempie dwucyfrowym w przyszłym roku i realizować cele w zakresie kredytów gotówkowych - mówi Szymon Midera, prezes zarządu Banku Pocztowego.<br/><br/> Wstrzymanie oferty publicznej nie oznacza, że bank zamknął procedurę IPO. Zaktualizowany prospekt pojawi się z poczatkiem przyszłego roku, jednak na dobry moment na wejście na giełdę trzeba będzie jeszcze poczekać. <br/><br/> Konsekwentnie rośniemy, stawiamy na bardzo prostą bankowość, pozyskujemy klientów na rachunki i pracujemy z nimi. Saldo na rachunkach wzrosło o prawie 40% rok do roku, z drugiej strony w ramach działań cross-sellingowych sprzedajemy blisko półtoramilionowej bazie kredyty gotówkowe. Ponad 800 mln sprzedaży po dwóch kwartałach, 23% wzrostu sprzedaży rok do roku. Wzrost salda kredytów powoduje, że nasza marża odsetkowa jest wyższa niż na rynku, podobnie jest z ROE na poziomie 9,9 - mówi Midera.