PAIiH: Wykształcone kadry, zamiast niskich płac

- Nie musimy walczyć płacami, ale przede wszystkim zaoferować kadry. W tej chwili Agencja pracuje nad 185 aktywnymi projektami inwestycyjnymi, które SA na różnym etapie. Część z nich podjęła już decyzje o lokowaniu swojej działalności w Polsce. Jeżeli wszystkie te projekty byłyby zrealizowane w naszym kraju, to możemy liczyć na napływ kapitału wielkości 4,5 mld euro oraz utworzenie 52 tys nowych miejsc pracy - mówi Iwona Chajnowska – Haponik – dyrektor departamentu inwestycji zagranicznych PAIiH.