Można było zrobić pewne rzeczy lepiej

Kiedy patrzymy z perspektywy czasu, możemy powiedzieć, że można było zrobić pewne rzeczy lepiej. Mogliśmy budować system płatniczo - rozliczeniowy bardziej oparty na rozwiązaniach krajowych, mogliśmy budować od początku skłonność do długoterminowego oszczędzania na cele emerytalne czy mieszkaniowe, mogliśmy zbudować bardziej stabilne systemy poręczeń i gwarancji kredytowych dla małych firm. Mogliśmy w końcu zbudować rozwiązania wspierające innowacyjność polskich przedsiębiorstw. W tych obszarach mamy już jednak pierwsze doświadczenia, mamy pilotażowe rozwiązania i warto je wdrożyć w kolejnych latach - mówi Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.