Mirosław Pawłowski, prezes PKP SA

O najważniejszych problemach kolei rozmawiamy z Mirosławem Pawłowskim, prezesem PKP SA.