Kwota wolna od wszystkiego

Politycy proponują różne rozwiązania na to, by zwiększyć dochody Polaków. Większość opiera się na redystrybucji podatków wcześniej pobieranych od ludności. Słowem, najpierw zabieramy a potem rozdajemy. Kwota wolna od wszystkiego polega na tym, że określony dochód miesięczny jest całkowicie wolny od wszelkich podatków i składek, a daniny wobec państwa płacą tylko Ci, którzy zarabiają powyżej określonego poziomu.