Kulturowe uwarunkowania kapitału zagranicznego w sektorze bankowym

Retransmisja spotkania Klubu Polska 2025+ w którym udział wzięli: dr Lech Kurkliński (SGH), Włodzimierz Kiciński, Kurator w Banku BPS SA, b. Prezes Nordea Bank Polska oraz Wiesław Thor, Członek Rady Nadzorczej mBanku.