Jak poprawić wiarygodność systemu finansowego

Stabilność polskiego sektora finansowego pogorszyła się do poziomu nieobserwowanego od lat. By sytuacja się poprawiła na początek, zupełnie bezkosztowo dla finansów publicznych, należałoby zmienić komunikację Narodowego Banku Polskiego - twierdzi Andrzej Rzońca, prof. SGH, współtwórca Indeksu Wiarygodności Ekonomicznej Polski.