Inwestycje zagraniczne to 40% naszego PKB

Ponad 712 mld zł, średnio 26 mld zł rocznie.To skumulowana wartość bezpośrednich inwestycji w Polsce według raportu '' Co przyniosły inwestycje zagraniczne. Wpływ na gospodarkę Polski w ostatnim ćwierćwieczu''. Najwięcej na inwestycjach zagranicznych skorzystał polski handel i firmy przemysłowe. Najwięcej inwestycji napłynęło do Polski z Niemiec (19,1 wszystkich FDI), Stanów Zjednoczonych (10,9%) i Francji (10,8%). Dzięki inwestycjom zagranicznym w 2015 roku płace Polaków były o 8,9 proc, a zatrudnienie o 8,5 proc wyższe niż gdyby te inwestycje nie napływały.