Gwiazdowski: o Trybunale Konstytucyjnym mówiliśmy 19 lat temu

Czy jest szansa na przywrócenie wiarygodności Trybunałowi Konstytucyjnemu? Niestety dziś mamy pokłosie tego, że nie pomyśleliśmy wcześniej jak stworzyć sprawnie funkcjonujący wymiar sprawiedliwości. Ostatnio na sali rozpraw w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w sprawie podatkowej , jeden z podatników pokrzywdzony wyrokiem wykrzyczał: „mam nadzieję, że zrobią wam to samo, co Trybunałowi Konstytucyjnemu”. Taki jest odbiór społeczny – mówi prof. Robert Gwiazdowski, Uczelnia Łazarskiego.