Gospodarcze Espresso odc. 2

Postępy i wyzwania związane z zazielenianiem polskiej gospodarki – oto wybrane tematy debaty pt. „Zielony pieniądz”, przeprowadzonej w ramach cyklu „Gospodarczego espresso”. Nowy cykl rozmów popularyzuje wiedzę ekonomiczną oraz wyjaśnia odbiorcom zjawiska gospodarcze i społeczne zachodzące we współczesnym świecie.