Fialry Polskiej Gospodarki 2012 - Warszawa

Ranking „Filary Polskiej Gospodarki” ma na celu wyróżnienie firm stabilnych i znacząco wpływających na rozwój regionów, w których prowadzą działalność, a jednocześnie utożsamiających się z tymi regionami. To ranking firm, które są ważnymi pracodawcami, wspierającymi i promującymi zatrudnienie, które umożliwiają rozwój przedsiębiorczości, a także angażują się w działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnych. Filary Polskiej Gospodarki to ranking przygotowany przez czołową agencję badawczą przy współpracy z redakcją dziennika "Puls Biznesu". Samorządy terytorialne jako organy władzy zlokalizowane zarówno najbliżej lokalnych przedsiębiorców, jak i społeczności, poprzez swoje głosy zdecydują o wyborze zwycięzców plebiscytu w poszczególnych województwach. Efektem badania ankietowego przeprowadzonego wśród samorządowców będzie powstawanie ogólnopolskiego rankingu ,,Filary Polskiej Gospodarki”, którego wyniki poznany w trakcie sześciu gal regionalnych, które odbędą się w kwietniu i maju 2013 r.