EKG 2017 | Prezes Tauronu: Nie możemy zamykać oczu na rzeczywistość

- Wydaje sie, że węgiel będzie budował polski mix energetyczny. W przypadku Tauronu nasze wydobycie zapewnia nam 70% paliwa energetycznego. Nie ma szans wyeliminowania energii elektrycznej z węgla w dającej się przewidzieć przyszłości - mówi Filip Grzegorczyk, Prezes Zarządu Tauron Polska Energia S.A.