Dyrektorzy finansowi bez obaw o Grecję

Deloitte zaprezentował dziś wyniki i wnioski VIII edycji badania „CFO Survey - prognozy dyrektorów finansowych w Polsce”, w świetle kryzysu greckiego i wyborów parlamentarnych. W badaniu poruszono kwestie priorytetów nowego rządu w 2016 roku, inflacji, bezrobocia czy polskiego PKB. Dyrektorzy finansowi ocenili także prognozy wahań kursu walutowego PLN na tle kryzysu greckiego oraz problem raportowania danych pozafinansowych – dyrektywy Komisji Europejskiej, która już w styczniu 2016 roku wejdzie w życie. Oto wyniki badania. <br/><br/> - Zdaniem dyrektorów finansowych, polska gospodarka weszła w fazę stabilnego rozwoju. Aż 58 proc. z nich uważa, że perspektywy finansowe ich przedsiębiorstw w najbliższych miesiącach będą „lepsze” lub „znacznie lepsze”. Na wzrost pozytywnych nastrojów menedżerów odpowiedzialnych za finanse, którzy wykazują coraz większy apetyt na ryzyko i myślą o nowych inwestycjach, na razie kryzys grecki nie wpływa. Mają oni za to duże oczekiwania wobec polskiego rządu, który powstanie po październikowych wyborach – recenzuje Krzysztof Pniewski z działu konsultingu Deloitte. <br/><br/> - Najważniejszymi priorytetami są według CFO znaczące zmiany przepisów podatkowych i usprawnienie administracji podległej Ministerstwu Finansów. Ponad to, prognozują oni stabilny kurs walutowy w przedziale 3,9 – 4,2 oraz wzrost gospodarczy na poziomie 3% - dodaje. <br/><br/> Eksperci Deloitte wskazują też, na raportowanie danych pozafinansowych – dyrektywę Komisji Europejskiej, która już od stycznia przyszłego roku ma obowiązywać także w Polsce. Obowiązek ten miałby objąć ok.300 polskich przedsiębiorstw, podczas gdy na obecną chwilę, blisko 50% dyrektorów finansowych nie ma o niej pojęcia, a jedynie 40 firm poprawnie raportuje o danych pozafinansowych. O jakie informacje chodzi i dlaczego szefowie przedsiębiorstw będą musieli te informacje ujawniać? <br/><br/> - Będą to dane dotyczące aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa, które pokazują szanse i ryzyka, ale nie w kontekście finansowym. Chodzi o dane dotyczące zatrudnienia, pracowników, aspektów środowiskowych i różnorodności. Wszystkie te informacje, mają być raportowane po to, by jeszcze bardziej zwiększyć przejrzystość i transparentność działania dużych przedsiębiorstw – wyjaśnia Irena Pichola, Lider zespołu Sustainability Consulting CE. <br/><br/>