Debata: Innowacje w praktyce

Debata na temat roli Funduszy Europejskich w stymulowaniu innowacyjności przedsiębiorstw, w szczególności sektora MŚP.