Czy gospodarka jest skazana na długą recesję?

165 seminarium mBank-CASE: Czy gospodarka jest skazana na długą recesję? Wystąpią: Andrzej Rzońca - Szkoła Główna Handlowa, Andrzej Halesiak - Towarzystwo Ekonomistów Polskich.