Coca-Cola jest z Polski

Rozmowa z Natalią Stroe, dyrektor generalną Coca-Cola Poland Services, Polska i Kraje Bałtyckie