Cena samochodu, zasięg i czas ładowania - podstawowe bariery w rozwoju elektromobilności

Cena samochodu, zasięg i czas ładowania - podstawowe bariery w rozwoju elektromobilności