Budownictwo mieszkaniowe barometrem kondycji finansowej Polaków

- Sektor budowlany w Polsce, który my definiujemy jako sektor producentów materiałów budowlanych i sektor usług budowlanych. Łącznie ten sektor wytwarza 20 % wartości dodanej w polskiej gospodarce. Jest to sektor, który ma duże znaczenie dla polskiej gospodarki i bardzo szeroko się rozlewa, a to powoduje, że ma wpływ na przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe. Kondycja tego sektora jest ściśle powiązana z kondycją przedsiębiorstw, bo te decydują o inwestycjach budowlanych. Część inwestycji jest związana ze środkami unijnymi i póki co, ta dynamika jest najwyższa. Natomiast budownictwo mieszkaniowe jest ściśle powiązane dwoma zmiennymi: poziomem dochodów gospodarstw domowych i poziomem ludności w wieku moblilnym. Te dwie zmienne są kluczowe dla budownictwa mieszkaniowego. Ze względu jednak na złożoność tej branży, istnieje jeszcze szereg innych czynników mających wpływ na kondycję tej branży. Przykładem mogą być roboty specjalistyczne służące do wiercenia. Kondycja tej grupy jest słaba. Gdyby w Polsce rozwinął się gaz łupkowy to ta klasa byłaby jedną z najlepiej prosperujących w całym sektorze budowlanym, a ponieważ historia gazu łupkowego się skończyła zanim się zaczęła, to ta specjalizacja ma problemy. To pokazuje jak ten sektor jest wrażliwy na decyzje polityczne - mówi Rafał Antczak - członek zarządu Deloitte Consulting.