Bezrobocie w Łodzi wyższe od średniej krajowej

W większości miast wojewódzkich stopa bezrobocia jest bardzo niska. W Poznaniu, Warszawie czy Krakowie, gdzie wynosi ona poniżej 4% nie ma przeciwwskazań do stwierdzenia, że w tych miastach nie ma problemu ze znalezieniem pracy. Jednak nie wszędzie tak jest - w Łodzi, Radomiu i Białymstoku stopa bezrobocia jest wyższa niż średnia dla kraju.

W Zielonej Górze stopa bezrobocia wynosi 7,7%; w Rzeszowie – 7,6%; w Szczecinie – 8%; w Kielcach – 9%. Bezrobocie powyżej średniej krajowej utrzymuje się m.in. w Łodzi (10,8%) i w Białymstoku (11,4%).

W 140 na 380 powiatów wskaźnik bezrobocia rejestrowanego w czerwcu 2015 roku wynosił mniej niż 10,3%. Wskaźnik pomiędzy 15%-20% utrzymuje się w ponad 80 powiatach, m.in. w mieście Radom, Bytomiu i Włocławku.