Anna Wiącek-Kocot: Cyfrowy proces kredytowy pozwala budować nowe modele biznesowe

Anna Wiącek-Kocot (Deloitte) opowiada o wyzwaniach i korzyściach związanych z cyfryzacją procesu kredytowego.