Amica: Polskie kuchenki w Wielkiej Brytanii

- Wyniki za III kwartał oceniamy bardzo pozytywnie, udało nam się zwiększyć sprzedaż, co prawda wzrost nie jest bardzo duży, natomiast biorąc pod uwagę spadek sprzedaży na rynku wschodnim nadal prezentujemy pozytywną dynamikę w ujęciu skumulowanym za III kwartały powyżej 4%.<br/><br/> Akwizycja, której dokonaliśmy na rynku brytyjskim jest konsekwencją realizowanej przez nas strategii, która zakłada między innymi wzmocnienie naszej pozycji na rynkach Europy Zachodniej. Rynek brytyjski jest drugim co do wielkości rynkiem AGD w Europie, dlatego tak ważne jest abyśmy się na tym rynku rozwijali. Zakup firmy CDA jest przejawem tego umocnienia. Jest to wstęp do dalszego rozwoju. Naszą sprzedaż na rynku brytyjskim zwiększamy czterokrotnie - mówi Piotr Skubel - Wiceprezes Zarządu ds. kontrolingu, Amica Wronki S.A.