AI pomoże rozwiązać problemy branży finansowej?

AI pomoże rozwiązać problemy branży finansowej?