Scenariusze inwestycyjne na nowy tydzień - 9 VI

Co może przynieść przyszły tydzień? Odpowiadamy na wykresach.