Scenariusze inwestycyjne na nowy tydzień - 25 VIII

Co może przynieść przyszły tydzień? Odpowiadamy na wykresach.