Scenariusze inwestycyjne na nowy tydzień - 23 VI

Co może przynieś przyszły tydzień? Odpowiadamy na wykresach.