Scenariusze inwestycyjne na nowy tydzień - 16 VI

Co może przynieś przyszły tydzień? Odpowiadamy na wykresach.