Scenariusze inwestycyjne na nowy tydzień - 14 VII

Co może przynieść przyszły tydzień? Odpowiadamy na wykresach.