Scenariusze inwestycyjne na nowy tydzień - 1 IX

Co może przynieść przyszły tydzień? Odpowiadamy na wykresach.