Plany eo Networks na 2022/2023

Zapis konferencji prasowej, w ramach której zarząd eo Networks przedstawił wyniki spółki w 2021 roku oraz plany na lata 2022-2023.