Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku, 2019

28 marca 2019, godzina 14:00 :: retransmisja z posiedzenia WZA mBanku.