Kuczynski: czekamy na decyzje w sprawie OFE

Obniżenie stóp procentowych przez RPP nie osłabiło złotego dzięki sprytnemu zabiegowi RPP. Decyzje w sprawie OFE powinny zostać podjęte dosyć szybko, a ustawy możemy się spodziewać już jesienią. Niemniej, nie oszukujmy się, że wpłynie to na wysokość tegorocznego deficytu budżetowego.