Praca

Umowa o pracę - jaką umowę zawrzeć z pracownikiem i jak ją sporządzić?

Pracodawca może zawrzeć z pracownikiem umowę o pracę na czas nieokreślony, czas określony lub też na czas wykonania określonej pracy. Każda z tych umów może być poprzedzona zawarciem z pracownikiem umowy na okres próbny, służący rzeczywistemu zweryfikowaniu przydatności pracownika do pracy na danym stanowisku. Czytaj dalej

Firmowy savoir-vivre. Co wypada, a czego nie wypada w kontaktach biznesowych

Co wypada, a czego nie wypada w biznesie, często budzi spory i kontrowersje. Okazuje się, że w większości przypadków menedżerowie w swoim codziennym postępowaniu bardziej kierują się intuicją niż zasadami savoir-vivre. Czytaj dalej

Rynek pracowników w Polsce kurczy się

Jedynie 8% pracowników obawia się problemów związanych ze zmianą miejsca pracy Czytaj dalej

Najnowsze trendy Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Coraz częściej w korporacjach działy personalne zaczynają się liczyć. Oczekuje się od nich już nie tylko administracji dokumentacją kadrową, lecz przede wszystkim pełnego zaangażowania i współdziałania z innymi komórkami organizacyjnymi, wykorzystania zdolności intelektualnych oraz innowacyjnych rozwiązań. Czytaj dalej

Około 80% osób pytanych wprost, czy są zadowolone z pracy, odpowiada że tak

Coraz więcej pracodawców decyduje się przeprowadzać badanie satysfakcji swoich pracowników. Dzieje się tak głównie ze względu na uświadomienie bezpośredniej zależności wyników pracy od zadowolenia pracowników. Czytaj dalej

Dobre sekretarki - szybko "odlatują"

Jeszcze całkiem niedawno na stanowiskach sekretarek pracowały panie po kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat. Nierozerwalnie związane ze swoim szefem, razem z nim zmieniały instytucję, gdy ten odchodził do nowego miejsca pracy. Czytaj dalej

Jak skutecznie przeprowadzić wywiad zawodowy?

Wywiad zawodowy jest bardzo ważnym elementem profesjonalnej rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem do pracy. Jest to świadomie i celowo kierowany przez osobę rekrutującą dialog, umożliwiający zdobycie istotnych informacji o kandydacie. Czytaj dalej

Telepraca - praca na odległość

Telepraca staje się pomału jedną z najbardziej powszechnych form zatrudniania pracowników. Dla pracodawców stwarza możliwość redukcji kosztów tradycyjnego zatrudnienia, dla pracowników staje się szansą na aktywność zawodową. Czytaj dalej

Zarządzanie czasem - tego się można nauczyć

Czas to dobro bezcenne! Obecnie mamy ogromny popyt na czas. Wciąż nam go brakuje, a niestety nie jesteśmy w stanie go magazynować i tworzyć rezerw do wykorzystania później. Czytaj dalej

Jak skutecznie poprowadzić rozmowę kwalifikacyjną?

Rozmowa rekrutacyjna jest skuteczna wtedy, kiedy obie strony są usatysfakcjonowane po jej zakończeniu. Pracodawca, z powodu znalezienia odpowiedniego pracownika, natomiast kandydat, z powodu znalezienia pracodawcy, który spełnia jego oczekiwania. Czytaj dalej

Praca siódmego czerwca - w dzień świąteczny musi zostać zrekompensowana innym dniem wolnym od pracy

Pamiętajmy, że siódmego czerwca przypada święto, które jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Jeśli nasz pracownik musi w tym dniu pracować, za pracę w dzień świąteczny pracownikowi zawsze przysługuje inny dzień wolny od pracy. Czytaj dalej

Z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych można finansować również wczasy zagranicą

Jeszcze do niedawna z ZFŚS mogliśmy dofinansowywać wczasy, na których pracownicy wypoczywali wyłącznie w Polsce. Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 28 marca bieżącego roku, ograniczenie to zostało zniesione, jako niezgodne z Konstytucją. Czytaj dalej

Pracodawca, który zatrudnia minimum 20 osób musi wygospodarować pomieszczenie przeznaczone na palarnię

Jeśli zatrudniamy więcej niż dwudziestu pracowników musimy na terenie zakładu pracy wygospodarować odpowiednie pomieszczenie, z przeznaczeniem na palarnię. Czytaj dalej

Powierzenie pracownikowi mienia nie zwalnia nas od współodpowiedzialności za jego ewentualną utratę

Jeśli powierzamy pracownikowi mienie, np. samochód służbowy, musimy zadbać o odpowiednie jego zabezpieczenie. W przypadku, gdy tego nie uczynimy, a pracownik utraci to mienie, np. samochód zostanie ukradziony, możemy zostać uznani za współwinnych zaistniałej straty. Czytaj dalej

Pracodawcy grozi grzywna za niewłaściwe przechowywanie dokumentacji osobowej

Dokumentacja osobowa pracowników firmy musi być przechowywana w warunkach, które nie grożą jej uszkodzeniem lub zniszczeniem – mówi o tym nowododany punkt do Art. 281 KP. Czytaj dalej

Porównaj oferty

Sprawdź, które banki pożyczą pieniądze na najlepszych warunkach, i ile wyniesie miesięczna rata kredytu.

Znajdź najbardziej zyskowną lokatę bankową. Określ najważniejsze cechy, a wyszukiwarka wybierze najlepsze oferty.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl