Papiery Dłużne

Hausner: OFE powinny inwestować w polską gospodarkę

Wicepremier Jerzy Hausner zapowiedział, że zanim rząd poszerzy możliwości inwestowania otwartych funduszy emerytalnych zagranicą, będzie chciał stworzyć nowe możliwości inwestowania w Polsce, m.in. poprzez emisję obligacji infrastrukturalnych. Czytaj dalej

Nowy fundusz w ofercie Union Investment TFI: UniDolar Obligacje

Już od 28 kwietnia można nabywać jednostki nowego funduszu Union Investment TFI, który umożliwi dywersyfikację walutową portfeli i efektywne zarządzanie środkami w dolarach. UniDolar ObligacjeFIO będzie inwestował w obligacje i papiery dłużne denominowane w dolarach. Czytaj dalej

raport BM Banku BPH - SPÓŁKI

Mostostal Płock S.A. - nabycie znacznego pakietu akcji przez FI ArkaInformacja:Zarząd Mostostal Płock S.A. informuje , że w dniu 23 marca 2004 r. otrzymał zawiadomienie od BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna... Czytaj dalej

Waluty: Komentarz walutowy X-Trade

Od początku tygodnia na polskim rynku utrzymują się dobre nastroje. Złoty zyskuje w stosunku do głównych walut światowych, odrabiając tym samym straty z ostatnich kilku tygodni. Najważniejszym wydarzeniem dzisiejszego dnia będzie aukcja... Czytaj dalej

Ranking funduszy inwestycyjnych - TFI - XII 2003

Grudzień przyniósł spadek wartości jednostek lub certyfikatów 11 spośród 126 działających przez cały miesiąc funduszy. Tym razem straty były konsekwencją spadku wartości USD względem EUR, co w bezpośredni sposób doprowadziło... Czytaj dalej

Aktywa funduszy inwestycyjnych - VIII 2003

Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych wzrosła w sierpniu o 5,13% (1,71 mld PLN) do poziomu 35,1 mld PLN. To kolejny rekord w historii tych instytucji na polskim rynku kapitałowym. Najszybciej rosły aktywa zgromadzone w funduszach... Czytaj dalej

Aktywa TFI Skarbiec wzrosły w lipcu o 200 mln zł, najbardziej zyskują fundusze akcyjne

Aktywa netto funduszy Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SKARBIEC wzrosły w lipcu o 200 mln złotych. Najszybciej rosną aktywa funduszy inwestujących w akcje oraz zagraniczne papiery dłużne.Na koniec lipca aktywa trzynastu funduszy SKARBCA... Czytaj dalej

Gopodarka: Raport dzienny

Litwa mówi "tak" w referendum W trwającym dwa dni referendum 90,97% Litwinów opowiedziało się za przystąpieniem ich kraju do UE. Pomimo wcześniejszych obaw frekwencja o ponad 10 punktów procentowych przekroczyła wymagany próg 50%. Czytaj dalej

Kolejne fundusze Skarbca w sprzedaży w POK-ach BM BPH-PBK

Jednostki uczestnictwa kolejnych funduszy TFI SKARBIEC można od dzisiaj nabyć 83 punktach obsługi klienta biura maklerskiego BPH-PBK S.A. Są to: SKARBIEC Zagranicznych Dłużnych Papierów Wartościowych (w lipcu zmieni nazwę na SKARBIEC-EURO OBLIGACJA) oraz SKARBIEC-III FILAR. Czytaj dalej

Ranking funduszy inwestycyjnych - IV 2003

Najwyższe zyski przyniosły inwestorom w kwietniu inwestycje w polskie izagraniczne fundusze akcyjne. Umacniający się w ostatnim miesiącu złotyprzyczyną strat funduszy inwestujących w papiery dłużne denominowane wUSD.W ciągu ostatniego... Czytaj dalej

Ranking funduszy inwestycyjnych - II 2003

Blisko 2/3 spośród 116 działających przez cały miesiąc polskich funduszy inwestycyjnych przyniosło w lutym zyski. Liderem lutego ze średnią stopą zwrotu powyżej 3% zostały fundusze inwestujące w zagraniczne papiery dłużne (grupa PDZ). Czytaj dalej

Giełda przetrwała zagraniczną wyprzedaż

O ponad 3,7 mld dolarów od początku roku do końca września zwiększyli zaangażowanie w polskie papiery dłużne inwestorzy zagraniczni - wynika z danych NBP. To trzy razy więcej niż w całym 2001 r. Czytaj dalej

Nie widać końca hossy na obligacjach

Hossa na rynku obligacji skarbowych trwa już od prawie 2 lat. I na razie nie widać jej końca - ostatnio spadek zyskownoœci papierów wręcz przyspieszył. Wczoraj rentownoœć papierów dwuletnich obniżyła się o ok. 20 pkt. bazowych.... Czytaj dalej

TDA TFI: grupa PZU wycofuje pieniądze

Zawarte zostało porozumienie pomiędzy PZU Życie, PZU Tower, Sigma Investments a TDA TFI w sprawie skrócenia czasu trwania funduszu EEF IV, którego udziałowcami są te firmy. Takie porozumienie spowoduje odzyskania przez grupę PZU kontroli nad aktywami o wartości 269 mln zł – pisze środowe wydanie Rzeczpospolitej. Czytaj dalej

Rezygnacja prezesa Vivendi

Prezes Vivendi Universal, francusko-amerykańskiego giganta medialnego zrezygnował z piastowanego stanowiska. Agencja ratingowa Moody’s zaliczyła papiery dłużne emitowane przez firmę do śmieciowych – spowodowało to spadek kapitalizacji koncernu o ponad jedną trzecią. Czytaj dalej

Porównaj oferty

Sprawdź, które banki pożyczą pieniądze na najlepszych warunkach, i ile wyniesie miesięczna rata kredytu.

Znajdź najbardziej zyskowną lokatę bankową. Określ najważniejsze cechy, a wyszukiwarka wybierze najlepsze oferty.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl