Faktoring

Wynajem średnioterminowy dla firm

Atrakcyjna cena najmu oraz łatwość rozpoczęcia i zakończenia umowy, to kluczowe zalety usługi średnioterminowego wynajmu samochodów dla firm. Elastyczne dopasowanie rozwiązania transportowego dla firm jest możliwe dzięki połączeniu najlepszych cen wynajmu krótko oraz długoterminowego Czytaj dalej

Leasing dla mikrofirm - nowy pomysł biznesowy

Należąca do Geting Holding firma Panorama Finansów Leasing to nowy pomysł biznesowy, skierowany do mikrofirm - informuje "Puls Biznesu" Czytaj dalej

Czy warto skorzystać z faktoringu?

Na tle ogromnej różnorodności instrumentów oferowanych obecnie na rynku usług finansowych dylematem przedsiębiorcy może być to, czy faktoring wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu firmy na środki obrotowe nie wygeneruje kosztów niewspółmiernych do osiągniętych korzyści. Należy podkreślić, że ta forma finansowania działalności nie tylko może w wielu przypadkach zastąpić kredyt obrotowy, ale stwarza szereg dodatkowych możliwości w zarządzaniu finansami firmy. Czytaj dalej

Echo tygodnia: 29 listopada - 3 grudnia 2010 r.

Jak co tydzień przedstawiamy znaczące wydarzenia mijającego tygodnia, które miały wpływ na działalność w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Oto skrót najważniejszych z nich. Czytaj dalej

Ryzyko nieściągalności wierzytelności w umowach faktoringu

Charakterystycznym i niezwykle istotnym postanowieniem umów faktoringu są klauzule określające podział ryzyka na wypadek nieściągalności przelewanych na faktora wierzytelności. W zależności od przyjętego rozwiązania mówimy o faktoringu właściwym (pełnym), faktoringu niewłaściwym (niepełnym) i faktoringu mieszanym. Czytaj dalej

Jakie klauzule można stosować w umowie faktoringu, a jakich nie wolno?

Umowę faktoringu zalicza się do tzw. umów nienazwanych, nie jest ona bowiem uregulowana oddzielnie i stypizowana w polskich przepisach prawa cywilnego. Umowa ta jest wykorzystywana przede wszystkim w obrocie gospodarczym, a co za tym idzie zawierana głównie pomiędzy przedsiębiorcami i stanowi jeden ze środków finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstw. Czytaj dalej

Kiedy można rozwiązać umowę faktoringową?

Umowa faktoringu należy w polskim ustawodawstwie do tzw. umów nienazwanych zawieranych zgodnie z zasadą swobody umów, określoną w art. 353¹ KC. Brakuje jednolitych przepisów, które by jej dotyczyły, w związku z czym stosuje się do niej przepisy dotyczące innych umów. Do umowy faktoringu mają przede wszystkim zastosowanie przepisy art. 509 – 518 KC dotyczące przelewu wierzytelności. Czytaj dalej

Zestawienie ofert faktoringowych

Dla każdego przedsiębiorstwa, bez względu na jego wiek i wielkość, najważniejsze jest utrzymanie płynności finansowej. Jednym ze sposobów na bieżące finansowanie biznesu jest faktoring. Bankier.pl zestawił oferty faktoringowe dostępne na rynku. Przyjrzeliśmy się takim parametrom jak np.: limity maksymalnej ... Czytaj dalej

Broker pomoże sfinansować rozwój Twojej firmy

Faktoring jest nowoczesną formą finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa, pozwalającą poprawić jego płynność finansową. Usługa ta polega na wykupie nieprzeterminowanych faktur przez faktora natychmiast po ich wystawieniu czego rezultatem jest szybkie uzyskanie środków finansowych przez przedsiębiorstwo. Często zdarza się, że ze względu na trudności w uzyskaniu kredytu, faktoring okazuje się jedynym dostępnym dla przedsiębiorstwa źródłem pozyskania kapitału obrotowego. Uzyskanie finansowania w ramach faktoringu nie wymaga spełnienia restrykcyjnych wymogów, ani ustanowienia trwałych zabezpieczeń. Czytaj dalej

Kiedy i w jakich okolicznościach faktoring jest opłacalny?

Faktoring jest jedną z najmłodszych form finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa. W Polsce rynek tych usług nie jest jeszcze tak rozwinięty jak w krajach zachodnich. Brak znajomości zasad działania faktoringu przez polskich przedsiębiorców powoduje błędne postrzeganie go jako coś drogiego i skomplikowanego. Finansowanie za jego pomocą może być mniej lub bardziej opłacalne w zależności od cech podmiotu, które chce z takiej usługi skorzystać. Obecnie faktorzy oferują coraz korzystniejsze warunki dzięki czemu powiększa się grono przedsiębiorców decydujących się na ich usługi. Czytaj dalej

Jakie zagrożenia niesie ze sobą faktoring?

Przedsiębiorstwo wybierając obce źródło finansowania kieruje się głównie kosztem jego pozyskania oraz ryzykiem jakie może ono przynieść. Faktoring, podobnie jak inne formy zasilania finansowego, również wywołuje pewne obawy przedsiębiorców. Czytaj dalej

Najważniejsze elementy umowy faktoringowej

Przy zawieraniu umowy faktoringowej należy zwrócić uwagę na jej poszczególne elementy. W obrocie gospodarczym funkcjonuje wiele typów faktoringu, jednak najczęściej stosowanymi w Polsce są umowy tzw. faktoringu pełnego, zwanego inaczej faktoringiem bez regresu oraz umowy faktoringu niepełnego, zwanego inaczej faktoringiem z regresem. Czytaj dalej

Faktoring a podatki

Umowa faktoringu jest tak naprawdę umową sprzedaży wierzytelności, a zatem należności otrzymane przez przedsiębiorcę (faktoranta) od nabywcy (faktora) nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym, jako że przychód wystąpił w momencie sprzedaży na rzecz dłużnika towaru czy też usługi. Czytaj dalej

Faktoring a sprzedaż długu

Faktoring oraz sprzedaż wierzytelności to dwie metody na utrzymanie płynności finansowej firmy oraz zapobieganie zatorom płatniczym. Przedsiębiorca wybierając jedną z tych dwóch form wsparcia, musi zwrócić uwagę nie tylko na koszty, ale także na różnorodne zalety oraz szybkość uzyskania potrzebnych środków. Czytaj dalej

Faktoring czy kredyt? Gdzie zyskasz więcej?

Kredyt nie jest jedyną formą finansowania działalności gospodarczej. Główną alternatywę dla pożyczek bankowych stanowi faktoring. W odróżnieniu od kredytu, w ten sposób dużo łatwiej uzyskać środki na bieżące funkcjonowanie, realizację planów inwestycyjnych, a nawet spłatę zalegających zobowiązań. Czytaj dalej

Porównaj oferty

Sprawdź, które banki pożyczą pieniądze na najlepszych warunkach, i ile wyniesie miesięczna rata kredytu.

Znajdź najbardziej zyskowną lokatę bankową. Określ najważniejsze cechy, a wyszukiwarka wybierze najlepsze oferty.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl