euler hermes

Euler Hermes przejmuje wszystkie udziały belgijskiego Euler Hermes Credit Insurance

Zgodnie z umową podpisaną z Office National du Ducroire w Belgii oraz Office du Ducroire w Luksemburgu, ubezpieczyciel kredytu Euler Hermes zwiększy do 100% swoje udziały w belgijskim Euler Hermes Credit Insurance. Umowa wciąż czeka... Czytaj dalej

Ubezpieczenia gospodarcze: Dobre wyniki Euler Hermes

Wyniki odnotowane przez Grupę w pierwszej połowie 2004 roku są bardzo zadowalające” - powiedział Clemens von Weichs, Prezes Zarządu Euler Hermes, podczas posiedzenia zarządu w dniu 6 września br., kiedy zatwierdzone zostało sprawozdanie... Czytaj dalej

Ponad 95% małych i średnich przedsiębiorstw boryka się z problemem opóźnionych należności

Pogarszająca się dyscyplina płatnicza odbiorców jest główną przyczyną problemów w przepływie gotówki w małych i średnich firmach, a tym samym stanowi zagrożenie dla ich dalszego funkcjonowania. Do takich wyników prowadzi badanie przeprowadzone ostatnio przez Euler Hermes Zarządzanie Ryzykiem Sp. z o.o. wśród polskich przedsiębiorstw, których roczny obrót nie przekracza 10 mln zł. Czytaj dalej

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego jest coraz bardziej popularne

Ożywienie polskiej gospodarki oraz wprowadzenie nowych przepisów mających na celu ułatwienie funkcjonowania przedsiębiorstw wpłynęło na zwiększenie wymiany handlowej, której blisko 90% odbywa się na warunkach kredytu kupieckiego.... Czytaj dalej

Eurofactor na sprzedaż

Euler Hermes i Credit Agricole rozpoczęły rozmowy w sprawie zakupu przez Credit Agricole udziałów Euler Hermes w spółce Eurofactor.Rozmowy te są wynikiem przejęcia Credit Lyonnais przez Credit Agricole, które wpłynęło na zwiększenie... Czytaj dalej

Zagrożona płynność finansowa niemieckich firm – głównych odbiorców polskich towarów i usług

Spółka Euler Hermes Kreditversicherungs-AG przeprowadziła badanie, które wykazało, że utrzymujące się wolne tempo wzrostu gospodarczego w Niemczech podnosi ryzyko strat wynikających z nieściągalnych długów. Czytaj dalej

Euler Hermes: dobre wyniki dzięki ożywieniu gospodarczemu

Dzięki wzrostowi gospodarczemu obserwowanemu w Polsce od początku 2004 roku oraz sprzyjającym warunkom dla rozwoju wymiany handlowej, Euler Hermes wspólnie z partnerem Allianz Polska zanotowali zwiększenie w I kwartale br. sprzedaży ubezpieczeń należności z odroczonym terminem płatności. Czytaj dalej

Euler Hermes umacnia swoją pozycję w Skandynawii

Światowy lider ubezpieczeń kredytu kupieckiego przejął w całości Finnish Credit Insurance Company (FCIC) - Fińskie Towarzystwo Ubezpieczeń Kredytu Kupieckiego. Czytaj dalej

Porównaj oferty

Sprawdź, które banki pożyczą pieniądze na najlepszych warunkach, i ile wyniesie miesięczna rata kredytu.

Znajdź najbardziej zyskowną lokatę bankową. Określ najważniejsze cechy, a wyszukiwarka wybierze najlepsze oferty.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl