chorobowe

Jak wykazać w raportach ZUS przerwy w pracy?

Jak wykazać w raportach ZUS przerwy w pracy?

Po zatrudnieniu pracownika, pracodawca ma obowiązek w ciągu 7 dni zgłosić go do obowiązkowych ubezpieczeń w ZUS. Następnie za każdy miesiąc, w którym pracownik podlegał ubezpieczeniom, trzeba sporządzać... Czytaj dalej

Skutki zapłaty składek ZUS po terminie

Skutki zapłaty składek ZUS po terminie

Zapłata przez płatnika należności składkowych do ZUS po terminie, w którym miał obowiązek je uiścić, zwykle następuje wtedy, gdy chwilowo nie ma on wystarczających środków finansowych. Zdarza się też, że zwłoka... Czytaj dalej

AXA ma zgodę na przejęcie Liberty Ubezpieczenia

AXA ma zgodę na przejęcie Liberty Ubezpieczenia

AXA Ubezpieczenia TUiR może przejąć Liberty Ubezpieczenia. Przeprowadzone postępowanie wykazało, że koncentracja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji. Czytaj dalej

Świadczenia dla pracowników z tytułu wypadku przy pracy

Świadczenia dla pracowników z tytułu wypadku przy pracy

Ubezpieczony będący pracownikiem podlega z mocy prawa ubezpieczeniu wypadkowemu, które jest częścią systemu ubezpieczeń społecznych. Fundusz wypadkowy, bo o nim mowa, przewiduje wypłatę różnych świadczeń,... Czytaj dalej

Podatek od świadczeń wypłacanych zleceniobiorcom

Podatek od świadczeń wypłacanych zleceniobiorcom

Wypłacane przez zleceniodawców należności z tytułu umów zawartych ze zleceniobiorcami zazwyczaj nie ograniczają się tylko do "czystego" wynagrodzenia za wykonanie zlecenia. Coraz częściej obejmują takie świadczenia,... Czytaj dalej

Umowa-zlecenie a umowa o pracę - różnice

Umowa-zlecenie a umowa o pracę - różnice

Umowa-zlecenie jest najczęściej zawieraną formą współpracy zaraz po umowie o pracę, wynika z danych zebranych przez Główny Urząd Statystyczny. Około 4,4% zatrudnionych podpisało taki kontrakt wbrew swojej woli. Jakie są zalety i wady takiego rozwiązania? Czytaj dalej

ZUS kontroluje zwolnienia lekarskie. 200 mln zł oszczędności

ZUS kontroluje zwolnienia lekarskie. 200 mln zł oszczędności

ZUS zyskuje na kontroli zwolnień lekarskich. W 2015 roku cofnięto świadczenia na kwotę 200 mln zł. Z tego 47 mln przypadło na ostatni kwartał ubiegłego roku. W sumie w całym 2015 roku ZUS przeprowadził blisko 600 tysięcy kontroli co w efekcie spowodowało wstrzymanie wypłat zasiłków chorobowych dla 24 tys. osób na łączną kwotę 15,2 mln zł. Czytaj dalej

Składki ZUS przedsiębiorców w 2016 r.

Składki ZUS przedsiębiorców w 2016 r.

Zasadniczo osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność podlega z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu w ZUS. Z kolei podleganie tym ubezpieczeniom wiąże... Czytaj dalej

Zasady ubiegania się o przyznanie prawa do zasiłku chorobowego i opiekuńczego

Zasady ubiegania się o przyznanie prawa do zasiłku chorobowego i opiekuńczego

Osoby niezdolne do pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny mogą skorzystać z zasiłku chorobowego (odpowiednio wynagrodzenia chorobowego) lub zasiłku opiekuńczego. Jeśli... Czytaj dalej

Polska stanie się rajem dla rodzin?

Polska stanie się rajem dla rodzin?

Becikowe w wysokości 1000 zł, świadczenie rodzicielskie przez rok dla bezrobotnych, studentek i zatrudnionych na umowę cywilno-prawną, zasiłek rodzinny i 500 zł na dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia. Czy Polska pod względem wsparcia rodzin dogoni Europę? Czytaj dalej

 Lekarze mogą już wystawiać elektroniczne zwolnienia

Lekarze mogą już wystawiać elektroniczne zwolnienia

Od 2016 r. lekarze mogą już wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie; równolegle - do końca 2017 r. - obowiązywać będą dotychczasowe papierowe zwolnienia. Rozwiązanie wprowadza udogodnienia, ale i nowe obowiązki m.in.... Czytaj dalej

Ekspertka: zmiany w prawie nie powinny piętnować przedsiębiorców.

Ekspertka: zmiany w prawie nie powinny piętnować przedsiębiorców.

Zmiany w prawie zmierzające do wyeliminowania nadużyć nie powinny piętnować jednej grupy społecznej - przedsiębiorców - mówi PAP radca prawny Katarzyna Przyborowska, odnosząc się do ustawy, która zmienia sposób wyliczania... Czytaj dalej

Zmiany w zasiłkach dla

Zmiany w zasiłkach dla "biznesmatek". Niektóre dostaną 3500 zł mniej

Przedsiębiorcze matki od 2016 roku będą mogły skorzystać z urlopu macierzyńskiego na nowych warunkach. Do tej pory wystarczyło krótko przed porodem założyć działalność gospodarczą i przez minimum pełny miesiąc kalendarzowy opłacać najwyższą składkę na ubezpieczenie chorobowe, aby przez następne 12 miesięcy otrzymywać wysoki macierzyński. Prowadziło to do nadużyć, które zostaną ograniczone od stycznia nadchodzącego roku. Czytaj dalej

Dzień 30 listopada przesądzi o płatności zasiłków w 2016 r.

Dzień 30 listopada przesądzi o płatności zasiłków w 2016 r.

Świadczenia pieniężne należne z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego wypłacane są odpowiednio przez upoważnionego do tego płatnika składek lub ZUS. O tym, kto będzie płatnikiem zasiłków w 2016 r.,... Czytaj dalej

Czy zniknie sankcja za nieterminowe dostarczenie zwolnienia lekarskiego?

Czy zniknie sankcja za nieterminowe dostarczenie zwolnienia lekarskiego?

Obecnie zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA ubezpieczony zobowiązany jest dostarczyć odpowiednio płatnikowi składek lub ZUS w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Niedochowanie tego terminu, co do zasady, skutkuje obniżeniem... Czytaj dalej

WIG20 -4,20% 2 000,90
2020-02-24 17:15:01
WIG30 -4,08% 2 316,46
2020-02-24 17:15:00
WIG -4,07% 55 088,26
2020-02-24 17:15:01
DAX -4,01% 13 035,24
2020-02-24 17:37:00
NASDAQ -3,71% 9 221,28
2020-02-24 22:03:00
SWIG80 -4,18% 12 504,11
2020-02-24 17:15:01
EUR/PLN -0,11% 4,3001
2020-02-25 08:12:00
USD/PLN -0,06% 3,9636
2020-02-25 08:12:00
CHF/PLN -0,12% 4,0445
2020-02-25 08:12:00
EUR/USD -0,03% 1,0849
2020-02-25 08:12:00
ZŁOTO -1,35% 1 639,25
2020-02-25 08:10:00
MIEDŹ 0,62% 5 724,25
2020-02-25 08:10:00
ROPA 1,11% 56,28
2020-02-25 08:10:00

Porównaj oferty

Sprawdź, które banki pożyczą pieniądze na najlepszych warunkach, i ile wyniesie miesięczna rata kredytu.

Znajdź najbardziej zyskowną lokatę bankową. Określ najważniejsze cechy, a wyszukiwarka wybierze najlepsze oferty.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl