Imperio Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. Platinium Business Park | Budynek 1, VI
piętro ul. Wołoska 9 | 02-583 Warszawa
Sekretariat: + 48 22 398 82 70 | Fax + 48 22 398 82 71KRS 0000020690 | NIP 526-10-29-
979 | REGON 010965971
Szanowni Akcjonariusze,
W załączeniu przekazuję Państwu Raport Roczny Spółki IMPERIO ASI S.A. za 2021 rok, który podsumowuje
najistotniejsze zdarzenia oraz osiągnięte wyniki finansowe.
Najważniejszym faktem jest wypracowanie przez Spółkę w 2021 roku zysku netto w wysokości ponad 2.083 tys. zł,
podczas gdy w 2020 roku było to 424 tys. zł. Oznacza to, że udało nam się osiągnąć blisko 5-krotny wzrost zysku netto,
co należy uznać za bardzo dobry wynik, szczególnie w okresie, kiedy sytuacja na rynkach kapitałowych nie należy do
sprzyjających. Nasze ambicje jednak znacznie większe i będziemy intensywnie pracowali na to, aby ubiegłoroczny
wynik został istotnie poprawiony w tym roku i pozwolił nam zdobyć ważną pozycję na rynku funduszy PE/VC.
Po przeprowadzeniu w pierwszym półroczu 2021 roku zmian w funkcjonowaniu Spółki, obejmujących m.in. zmiany w
Zarządzie, Radzie Nadzorczej oraz zmianie nazwy na IMPERIO ASI S.A., mogliśmy rozpocząć od drugiego półrocza 2021
roku realizację nowych projektów inwestycyjnych. W naszym portfelu inwestycyjnym znalazło się wiele
perspektywicznych podmiotów publicznych i niepublicznych reprezentujących różne branże, m.in. gier
komputerowych, branżę konopną, spożywczą, e-commerce, IT oraz funduszy kapitałowych.
Wśród spółek gamingowych posiadamy w portfelu akcje ONE MORE LEVEL S.A., która jest producentem wielkiego hitu
„Ghostrunner” i pracuje nad produkcją drugiej części tej gry. Jesteśmy także akcjonariuszem wydawnictwa All In!
Games S.A., które odpowiadało za wydanie gry „Ghostrunner” i posiada w swoim portfolio wydawniczym wiele
znanych tytułów.
W branży konopnej, która naszym zdaniem może być jedną z najszybciej rosnących w nadchodzących latach,
zainwestowaliśmy w trzy podmioty. Pierwszym z nich jest Cosma Cannabis Sp. z o.o., będąca w trakcie połączenia z
notowaną na rynku NewConnect spółką Cosma Group S.A. Jesteśmy przekonani, że upublicznienie tej spółki wpłynie
bardzo pozytywnie na jej dalszy rozwój i zwiększanie skali działalności. Dwa kolejne podmioty z tej branży, które
znajdują się w naszym portfelu to Excellence Cannabis S.A. oraz Polskie Konopie S.A.
Zainwestowaliśmy także w spółkę M Food S.A. działającą w branży surowców i produktów spożywczych na rynku
pszczelarskim. Spółka ta zakończyła przegląd opcji strategicznych i planuje rozwijać drugą działalność w zakresie
nowych technologii i nowych mediów.
Widząc duży potencjał dla rynku e-commerce zainwestowaliśmy też w spółkę Outdoorzy S.A. Głównym profilem jej
działalności jest sprzedaż wysyłkowa odzieży oraz akcesoriów turystycznych, a działalność handlowa obejmująca
sprzedaż odzieży oraz sprzętu sportowo-turystycznego prowadzona jest wyłącznie w formie sklepu internetowego.
Outdoorzy S.A. należą do grona liderów rynku w swoim segmencie sprzedażowym w Polsce.
W branży IT dokonaliśmy inwestycji w dwa podmioty: notowaną na rynku głównym GPW spółkę Unima 2000 Systemy
Teleinformatyczne S.A. oraz LiveKid Sp. z o.o. Pierwszy z nich jest dostawcą innowacyjnych rozwiązań IT oraz systemów
komunikacyjnych, a w ostatnim czasie podpisał list intencyjny dotyczący rozpoczęcia strategicznej współpracy z Euvic
Sp. z o.o. - jednym z liderów branży IT w Polsce. LiveKid Sp. z o.o. stworzył aplikację mobilną i platformę internetową,
służącą do zarządzania żłobkami i przedszkolami oraz ułatwiającą bieżącą komunikację z opiekunami. Spółka planuje
dalszą dynamiczną ekspansję w Hiszpanii, Szwajcarii i Niemczech oraz na innych rynkach europejskich.
Imperio Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. Platinium Business Park | Budynek 1, VI
piętro ul. Wołoska 9 | 02-583 Warszawa
Sekretariat: + 48 22 398 82 70 | Fax + 48 22 398 82 71KRS 0000020690 | NIP 526-10-29-
979 | REGON 010965971
W 2021 roku zostaliśmy także znaczącym akcjonariuszem spółki ABS Investment ASI S.A., która jest funduszem
kapitałowym notowanym na rynku NewConnect. Posiada ona w swoim portfelu wiele ciekawych i rozwijających się
podmiotów, a ich wartość powinna rosnąć w kolejnych latach, co z pewnością przełoży się także na wycenę akcji ABS
Investment ASI S.A. oraz na nasz wynik na tej inwestycji.
W minionym roku udało nam się podpisać z naszym dłużnikiem ugodę pozasądową dotyczącą wierzytelności Emitenta
i uzyskać w ramach tej ugody środki w kwocie 900 tys. zł. Zawarliśmy również z dwoma podmiotami, które udzieliły
poręczenia za dług Invento Sp. z o.o., ugodę w celu polubownego zakończenia istniejących sporów i postępowań. Jest
to bardzo ważny krok w kierunku odzyskania przez nas pożyczonych środków.
Pragnę podziękować wszystkim Akcjonariuszom oraz Członkom Rady Nadzorczej za powierzone zaufanie.
Zapraszam do lektury raportu rocznego.
Z poważaniem,
__________________
Artur Górski
Prezes Zarządu