Kostrzyn nad Odrą, 16 marca 2021 roku

Oświadczenie Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. o funkcjonowaniu komitetu audytu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku


Rada Nadzorcza Arctic Paper S.A. niniejszym oświadcza, że przestrzega przepisów dotyczących powoływania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczących spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Arctic Paper S.A. oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.


Komitet audytu wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.


Przewodniczący Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A.

Per Lundeen