Skorzystaj z pomocy eksperta

Dziękujemy!


W Santander Bank Polska klienci mogą wnioskować o finansowanie na zakup nieruchomości – domu, mieszkania bądź działki. Możliwe jest także przeznaczenie środków na budowę domu, remont, a nawet na spłatę kredytu mieszkaniowego w innym banku czy dowolny cel. 

Kredyty hipoteczne Santander Bank Polska - oferta

Kredyty hipoteczne w Santander Bank Polska

Oprocentowanie zmienne lub stałe

Santander Bank Polska udziela kredytów hipotecznych oprocentowanych według zarówno stałej, jak i zmiennej stawki. Wybierając oprocentowanie stałe, kredytobiorca ma gwarancję niezmienności miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej przez okres pierwszych 5 lat. Po ich upływie oprocentowanie zostanie zmienione na zmienne. Tu należy mieć świadomość, że w trakcie przeliczania, wysokość marży będzie ona uzależniona od przedziału LTV lub TLTV (wielkość określająca stosunek kwoty kredytu do wartości zabezpieczenia). 

Oprocentowanie zmienne natomiast, jak sama nazwa sugeruje, charakteryzuje się zmiennością wysokości stóp w trakcie trwania umowy. Dzieje się tak, ponieważ na jego wielkość wpływają dwie składowe – marża banku oraz stawka referencyjna WIBOR. Przy czym pierwsza z nich jest indywidualnie ustalana przez bank, a dodatkowo stała w całym okresie kredytowania. Druga natomiast jest ściśle uzależniona od koniunktury rynkowej, co powoduje, że może oprocentowanie może wzrastać bądź spadać w trakcie trwania umowy. Warto również mieć świadomość, że banki często stosują różnego rodzaju obniżki oprocentowania, a dokładnie marży, przy skorzystaniu z dodatkowych produktów lub usług (np. ubezpieczenie, karta kredytowa).

Jak zaciągnąć kredyt mieszkaniowy w Santander Bank Polska?

Osoby rozważające zaciągniecie kredytu hipotecznego, powinny liczyć się z koniecznością wypełnienia różnego rodzaju formalności. W zależności od etapu procesowania wniosku bank może prosić o dostarczenie dodatkowych dokumentów czy wyjaśnień. Pierwszym krokiem jest jednak wybór oferty i wypełnienie wniosku. Jego wzór dostępny jest online, na stronie internetowej banku wraz z listą wymaganych dokumentów. Wśród nich znajdziemy m.in. wytyczne co do przedstawienia parametrów mieszkania bądź domu, który będzie przedmiotem umowy. Oznacza to, że klient powinien dysponować umową przedwstępną czy umową deweloperską.

Ponadto bank poprosi o zaświadczenie o wysokości uzyskiwanych dochodach. Warto mieć na uwadze, że w przypadku posiadania umowy o pracę na czas określony, która dobiega końca, możemy zostać poproszeni o dostarczenie promesy zatrudnienia.

Po dostarczeniu kompletu dokumentów bank poinformuje potencjalnego kredytobiorcę o decyzji kredytowej. Zazwyczaj czas oczekiwania na nią wynosi około 21 dni kalendarzowych. Jeśli będzie ona pozytywna, bank przygotuje wzór umowy w celu dokładnego zapoznania się z jej warunkami oraz wyznaczy termin podpisania dokumentów. Złożenie podpisu przez klienta jest równoznaczne z przyjęciem oferty Santander Bank Polska (dawniej BZ WBK). Po tym kroku zostaje jedynie wypłata środków. Przy czym nie będzie to możliwe, póki kredytobiorca nie spełni określonych w umowie obostrzeń. 

Warunki udzielenia kredytu mieszkaniowego

Starając się o kredyt, musimy byś świadomi, że na każdym etapie będziemy zobligowani do spełnienia określonych warunków. Począwszy od złożenia wniosku po dostarczenie dokumentów, wyjaśnień, a kończąc na ustanowieniu zabezpieczeń.

Nie można jednak zapominać o najistotniejszej kwestii, jaką jest zdolność kredytowa. Jest to zdolność kredytobiorcy do spłaty rat kapitałowo-odsetkowych kredytu w terminach i kwotach uzgodnionych z bankiem. W celu jej sprawdzenia bank prosi o oświadczenie majątkowe, wyciągi z kont bankowych, zaświadczenie o dochodach, ale również sprawdza historię kredytową w Biurze Informacji Kredytowej (BIK).

Kolejną kwestią, która ma bezpośredni wypływ na decyzję banku odnośnie udzielenia finansowania, jest wniesienie wkładu własnego. Banki przeważnie wymagają posiadania środków pieniężnych bądź udokumentowania ich poniesienia (zaliczki, zadatki wniesione na poczet kupna nieruchomości, zapłaty na rzecz dewelopera, przy budowie domu - zakup działki, wykonane prace budowlane poniesienia) na poziomie 10-20 procent wartości kredytu. Oznacza to, że banki finansują wyłącznie 80-90 proc. wartości nieruchomości. Przy czym w Santander Bank Polska wysokość kredytu nie może przekraczać 80 proc. wartości nieruchomości lub 90 proc. w przypadku, gdy część kwoty kredytu przewyższająca 80 proc. wartości nieruchomości jest odpowiednio ubezpieczona. Innym warunkiem stawianym przez bank już po podpisaniu umowy kredytowej jest ustanowienie zabezpieczeń. Głównym jest wpisanie hipoteki na nieruchomości na rzecz banku. Dodatkowym może być ubezpieczenie kredytowanej nieruchomości oraz ubezpieczenie kredytobiorcy na życie. 

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego 

Według obowiązujących aktualnie przepisów kredytobiorca może dokonać wcześniejszej częściowej bądź całkowitej spłaty kredytu hipotecznego, bez ponoszenia opłaty po 3 latach od dnia podpisania umowy. W tym celu konieczne jest złożenie stosownej dyspozycji, w której znajdzie się sposób przeznaczenia środków. Dodatkowo, jeśli dokonujemy częściowej spłaty, warto zaznaczyć, czy chcemy skrócenia okresu trwania umowy, czy może zmniejszenia wysokości miesięcznych rat kapitałowo- odsetkowych.

Nie można zapominać, że mają prawo do pobierania opłat zgodnych z aktualną tabelą opłat i prowizji w przypadku, kiedy częściowa bądź całkowita spłata ma miejsce w okresie do 3 lat od podpisania umowy.

Porównanie kredytów mieszkaniowych

Wybierając kredyt hipoteczny, możemy posiłkować się obecnie wieloma przydatnymi narzędziami, tj. porównywarkami, rankingami czy opiniami dotychczasowych klientów. Niemal każdy bank posiada na swojej stronie internetowej kalkulator, dzięki któremu potencjalny klient jest w stanie samodzielnie obliczyć poglądową wysokość miesięcznej raty. Wystarczy wskazać parametry, tj. wysokość kredytu oraz okres spłaty. Ponadto istnieje możliwość porównania wysokości rat zobowiązań oferowanych przez różne banki, ponieważ instytucje mają obowiązek przedstawiania stawki RRSO w ściśle określony sposób. Oznacza to, że wskazując identyczne parametry kredytu, otrzymamy informację, gdzie jest najniższe oprocentowanie. Na RRSO, która stanowi rzeczywistą roczną stopę oprocentowania, składają się m.in. koszty odsetek, prowizji oraz dodatkowych opłat związanych z zaciągniętym zobowiązaniem.

Warto jednak pamiętać, że ostateczna wysokość raty kapitałowo-odsetkowej może znacznie się różnić, w związku z tym, że banki stosują indywidualne podejście do klienta oraz dają możliwość negocjacji stawki marży. 

Santander Bank Polska - inne produkty

Katarzyna Rostkowska

Porównaj najlepsze

Kredyty
gotówkowe
pożyczki
na raty
chwilówki
konta
osobiste
konta
firmowe
kredyty
hipoteczne
Ubezpieczenia
lokaty
konta
oszczędnościowe
waluty

2020-08-26

LtV. Czym jest wskaźnik LtV i jak wpływa na kredyt?

W słowniczku pojęć związanych z kredytem hipotecznym znajduje się wiele pozornie trudnych terminów. Jednym z nich jest LtV (Loan to Value). Choć często pomijany, w rzeczywistości ma olbrzymi wpływ na warunki kredytu.

2020-08-26

Rekomendacja S. Jakie zmiany wprowadza rekomendacja S KNF?

Jednym z najważniejszych aspektów rynku bankowego jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno klientom, jak i działającym na nim instytucjom. Znaczne zmiany w tym zakresie wprowadza sporządzona przez Komisję Nadzoru Finansowego Rekomendacja S.

2020-08-21

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego – czy warto?

Kredyt hipoteczny kojarzy się z długim okresem spłaty, a co za tym idzie również wysokimi kosztami. Nie zawsze musi tak jednak być. Dobrym sposobem na oszczędności jest wcześniejsza spłata.

Dom czy mieszkanie: co wybrać?

Poszukując własnych czterech kątów, często zastanawiamy się nad tym, czy korzystniejsza okaże się budowa lub zakup domu czy mieszkania. Warto przeanalizować argumenty i wybrać najlepszą opcję.

Prowizja za udzielenie kredytu: czym jest i jak ją obniżyć?

Kredyty wiążą się z wieloma dodatkowymi kosztami. Jednym z podstawowych z nich jest prowizja za udzielenie kredytu. Ta, choć przybiera formę jednorazowej opłaty, może istotnie wpłynąć na wydatki związane z uzyskaniem środków.

Własne mieszkanie. Jak wygląda zakup mieszkania krok po kroku?

Zakup mieszkania to duże przedsięwzięcie i poważna życiowa decyzja. Należy więc dobrze się do niego przygotować, zwłaszcza jeżeli będzie finansowany przy pomocy kredytu.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego: czym jest?

Wysokie ceny nieruchomości to nie tylko duży problem dla osób chcących kupić mieszkanie lub dom za gotówkę, ale również dla kredytobiorców. Pierwszą przeszkodą może stać się obowiązek wniesienia wkładu własnego.