Kredyty hipoteczne Santander Bank Polska

Spis treści
więcej Ikona strzałki

Kredyty hipoteczne Santander Bank Polska - oferta

Kredyty hipoteczne w Santander Bank Polska

Kredyt hipoteczny w Santander Bank Polska S.A. - na co można liczyć?

Podstawowy kredyt hipoteczny w ofercie banku Santander Bank Polska to kredyt mieszkaniowy. Całkowita kwota kredytu może wynieść do 90% wartości nieruchomości, więc klienci nie będą musieli wnosić wysokiego wkładu własnego. Mogą przy tym wybierać pomiędzy różnymi formułami spłaty: do ich dyspozycji pozostaje oprocentowanie stałe w okresie pierwszych 5 lat lub zmienne, a także raty równe lub malejące. RRSO dla kredytu mieszkaniowego wynosi 2.94% Warto mieć jednak świadomość, że ostateczna oferta zależy od wielu czynników, w tym oceny zdolności kredytowej. Całkowita kwota kredytu nie może wynieść więcej niż 10 mln zł, a maksymalny okres kredytowania wynosi 30 lat. Bank oferuje również możliwość zastosowania karencji w spłacie (do 6 miesięcy od wypłaty ostatniej transzy).

Santander Bank Polska S.A. pozwala przy tym na wykorzystanie pozyskanych środków w różny sposób: można dzięki niemu sfinansować m.in. zakup domu lub mieszkania na rynku pierwotnym i wtórnym, budowę domu lub kupno działki budowlanej. Ponadto z pomocą kredytu można refinansować inne zobowiązanie, a do 30% jego wartości można przekazać na inne cele, np. remont domu lub mieszkania. W ofercie banku występuje również pożyczka hipoteczna, umożliwiająca pozyskanie funduszy na dowolny cel.

Kredyt mieszkaniowy: oprocentowanie zmienne lub stałe

Santander Bank Polska S.A. udziela kredytów hipotecznych oprocentowanych według zarówno stałej, jak i zmiennej stawki. Wybierając oprocentowanie stałe, kredytobiorca ma gwarancję niezmienności miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej przez okres pierwszych 5 lat. Po ich upływie oprocentowanie zostanie zmienione na zmienne. Tu należy mieć świadomość, że w trakcie przeliczania, wysokość marży będzie uzależniona od przedziału LTV lub TLTV (wielkość określająca stosunek kwoty kredytu do wartości zabezpieczenia).

Oprocentowanie zmienne natomiast, jak sama nazwa sugeruje, charakteryzuje się zmiennością wysokości stóp w trakcie trwania umowy. Dzieje się tak, ponieważ na jego wielkość wpływają dwie składowe – marża banku oraz stopa referencyjna WIBOR-3M. Przy czym pierwsza z nich jest indywidualnie ustalana przez bank, a dodatkowo stała w całym okresie kredytowania. Druga natomiast jest ściśle uzależniona od koniunktury rynkowej, co powoduje, że oprocentowanie może wzrastać bądź spadać w trakcie trwania umowy. Warto również mieć świadomość, że banki często stosują różnego rodzaju obniżki oprocentowania, a dokładnie marży, pod warunkiem skorzystania z dodatkowych produktów lub usług (np. ubezpieczenie, karta kredytowa).

Jak zaciągnąć kredyt mieszkaniowy w Santander Bank Polska?

Osoby rozważające zaciągniecie kredytu hipotecznego powinny liczyć się z koniecznością wypełnienia różnego rodzaju formalności. W zależności od etapu procesowania wniosku bank może prosić o dostarczenie dodatkowych dokumentów czy wyjaśnień. Pierwszym krokiem jest jednak wybór oferty i wypełnienie wniosku. Jego wzór dostępny jest online, na stronie internetowej banku wraz z listą wymaganych dokumentów lub w placówkach banku. Wśród nich znajdziemy m.in. wytyczne co do przedstawienia parametrów mieszkania bądź domu, który będzie przedmiotem umowy. Oznacza to, że klient powinien dysponować umową przedwstępną czy umową deweloperską.

Ponadto bank poprosi o zaświadczenie o wysokości uzyskiwanych dochodów. Warto mieć na uwadze, że w przypadku posiadania umowy o pracę na czas określony, która dobiega końca, możemy zostać poproszeni o dostarczenie promesy zatrudnienia.

Po dostarczeniu kompletu dokumentów bank poinformuje potencjalnego kredytobiorcę o decyzji kredytowej. Zazwyczaj czas oczekiwania na nią wynosi około 21 dni kalendarzowych. Jeśli będzie ona pozytywna, bank przygotuje wzór umowy w celu dokładnego zapoznania się z jej warunkami oraz wyznaczy termin podpisania dokumentów. Złożenie podpisu przez klienta jest równoznaczne z przyjęciem oferty Santander Bank Polska (dawniej BZ WBK). Po tym kroku zostaje jedynie wypłata środków. Przy czym nie będzie to możliwe, póki kredytobiorca nie spełni określonych w umowie obostrzeń.

Warunki udzielenia kredytu mieszkaniowego: zdolność kredytowa

Starając się o kredyt, musimy byś świadomi, że na każdym etapie będziemy zobligowani do spełnienia określonych warunków. Począwszy od złożenia wniosku po dostarczenie dokumentów, wyjaśnień, a kończąc na ustanowieniu zabezpieczeń.

Nie można jednak zapominać o najistotniejszej kwestii, jaką jest zdolność kredytowa. Jest to zdolność kredytobiorcy do spłaty rat kapitałowo-odsetkowych kredytu w terminach i kwotach uzgodnionych z bankiem. W celu jej sprawdzenia bank prosi o oświadczenie majątkowe, wyciągi z kont bankowych, zaświadczenie o dochodach, ale również sprawdza historię kredytową w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Weryfikacji podlegać będą również inne aktywne zobowiązania. Warto pomyśleć o ich spłacie przed rozpoczęciem starań o udzielenie kredytu hipotecznego.

Jak zwiększyć swoją zdolność kredytową? To łatwiejsze, niż myślisz

Zbyt niska zdolność kredytowa to z pewnością olbrzymi problem, który skutecznie utrudnia części potencjalnych kredytobiorców uzyskanie środków. Ubiegając się o kredyt hipoteczny, warto pomyśleć o skutecznych sposobach na jej podniesienie. Te nie zawsze muszą sprowadzać się do uzyskania dodatkowych źródeł dochodu czy znacznych oszczędności. Warto mieć świadomość, że olbrzymi wpływ na zdolność kredytową mają aktywne zobowiązania. Należą do nich nie tylko kredyty i pożyczki, ale również karty kredytowe czy przyznane limity w rachunku (popularny debet na koncie). Spłata mniejszych zobowiązań lub pozbycie się zbędnych plastików z pewnością pozytywnie przełoży się na możliwości finansowe. W przypadku osób na starcie finansowej kariery warto pomyśleć natomiast o zaangażowaniu w cały proces współkredytobiorców. Wbrew obiegowej opinii może być nim praktycznie dowolna osoba, która dysponuje odpowiednią zdolnością kredytową, np. rodzic, partner czy przyjaciel. Oczywiście to również bardzo duże i poważne zobowiązanie. W przypadku nieregulowania rat przez kredytobiorcę to właśnie ta osoba przejmie na siebie obowiązki dłużnika.

Wkład własny: jakimi środkami trzeba dysponować, aby ubiegać się o kredyt?

Kolejną kwestią, która ma bezpośredni wypływ na decyzję banku odnośnie do udzielenia finansowania, jest wniesienie wkładu własnego. Banki przeważnie wymagają posiadania środków pieniężnych bądź udokumentowania ich poniesienia (zaliczki, zadatki wniesione na poczet kupna nieruchomości, zapłaty na rzecz dewelopera, przy budowie domu - zakup działki, wykonane prace budowlane poniesienia) na poziomie 10-20 procent wartości kredytu. Kredyt hipoteczny w banku Santander Bank Polska S.A. uda się uzyskać, jeżeli kredytobiorca dysponuje 10% wartości nieruchomości.

Wkład własny pełni również ważną rolę w ocenie ryzyka związanego z udzieleniem kredytu. W związku z tym jego niska wartość może przełożyć się na warunki proponowane przez bank.

Kredyt hipoteczny: jakie zabezpieczenia będą wymagane?

Innym warunkiem stawianym przez bank już po podpisaniu umowy kredytowej jest ustanowienie zabezpieczeń. Głównym jest wpisanie hipoteki na nieruchomości na rzecz banku. Dodatkowym będą ubezpieczenia obejmujące zarówno nieruchomość, jak i samego kredytobiorcę. Do najważniejszych z nich należą:

  • Ubezpieczenie na życie: uposażonym ubezpieczenia na życie będzie Santander Bank Polska S.A. Wysokość kwoty wypłacanej w przypadku śmierci kredytobiorcy powinna przy tym odpowiadać sumie pozostałego do spłaty zobowiązania. To jedno ze standardowych zabezpieczeń banku, które jest często obligatoryjnym elementem starań o kredyt hipoteczny.
  • Ubezpieczenie nieruchomości: kolejnym obowiązkowym ubezpieczeniem będzie to chroniące nieruchomość przed sytuacjami, które mogłyby doprowadzić do utraty przez nią wartości. Również konieczne okaże się sporządzenie cesji na rzecz banku.
  • Inne ubezpieczenia: kredyt hipoteczny może zostać również zabezpieczony innymi ubezpieczeniami, które będą odpowiednio chronić kredytobiorcę i wesprą go w trudnym momencie. To może obejmować m.in. utratę źródła dochodu, poważną chorobę, wypadek czy trwałe inwalidztwo. Często skorzystanie z dodatkowej oferty ubezpieczeń pozwoli również na obniżenie marży kredytu.

Do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki bank może również stosować ubezpieczenie pomostowe, wysokość raty w okresie kilku pierwszych miesięcy może być więc nieco wyższa.

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego: na jakich zasadach?

Według obowiązujących aktualnie przepisów kredytobiorca może dokonać wcześniejszej częściowej bądź całkowitej spłaty kredytu hipotecznego bez ponoszenia opłaty po 3 latach od dnia podpisania umowy. W tym celu konieczne jest złożenie stosownej dyspozycji, w której znajdzie się sposób przeznaczenia środków. Dodatkowo, jeśli dokonujemy częściowej spłaty, warto zaznaczyć, czy chcemy skrócenia okresu trwania umowy, czy może zmniejszenia wysokości miesięcznych rat kapitałowo- odsetkowych.

Nie można zapominać, że bank ma prawo do pobrania opłaty, ta będzie zgodna z taryfą opłat i prowizji w przypadku, kiedy częściowa bądź całkowita spłata ma miejsce w okresie do 3 lat od podpisania umowy.

Porównanie kredytów mieszkaniowych: skorzystaj z rankingu kredytów

Wybierając kredyt hipoteczny, możemy posiłkować się obecnie wieloma przydatnymi narzędziami, tj. porównywarkami, rankingami czy opiniami dotychczasowych klientów. Niemal każdy bank posiada na swojej stronie internetowej kalkulator, dzięki któremu potencjalny klient jest w stanie samodzielnie obliczyć poglądową wysokość miesięcznej raty. Wystarczy wskazać parametry, tj. wysokość kredytu oraz okres spłaty. Ponadto istnieje możliwość porównania wysokości rat zobowiązań oferowanych przez różne banki, ponieważ instytucje mają obowiązek przedstawiania stawki RRSO w ściśle określony sposób. Oznacza to, że wskazując identyczne parametry kredytu, otrzymamy informację, gdzie jest najniższe oprocentowanie. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania składa się m.in. z. kosztów odsetek, prowizji oraz dodatkowych opłat związanych z zaciągniętym zobowiązaniem.

Warto jednak pamiętać, że ostateczna wysokość raty kapitałowo-odsetkowej może znacznie się różnić w związku z tym, że banki stosują indywidualne podejście do klienta oraz dają możliwość negocjacji stawki marży.

Kredyt hipoteczny: o czym musisz wiedzieć? Najważniejsze informacje

Kredyt hipoteczny to poważne zobowiązanie, do którego trzeba właściwie się przygotować. Przede wszystkim należy również wziąć pod uwagę inne koszty, z którymi może się wiązać. Te będzie generować chociażby opłacenie usług rzeczoznawcy majątkowego, który przygotuje operat szacunkowy, niezbędny do oceny realnej rynkowej wartości nieruchomości. Sporym wydatkiem będzie również praca notariusza, który sporządzi umowę kupna nieruchomości w formie aktu notarialnego. Kredytobiorca planujący zakup mieszkania lub domu nie powinien również zapominać o uregulowaniu podatków i opłat (należy do nich chociażby opłata sądowa za ustanowienie hipoteki). Całkowita kwota do zapłaty może więc znacząco różnić się od tej, która widnieje w kalkulatorze kredytowym. Na specjalne traktowanie w Santanderze mogą liczyć natomiast osoby posiadające kartę dużej rodziny: w ich przypadku bank odstąpi od pobrania prowizji za udzielenie kredytu.

Santander Bank Polska - inne produkty

Pozostałe oferty

Katarzyna Rostkowska

Skorzystaj z pomocy eksperta

Dokładamy starań, by dane prezentowane w naszych zestawieniach były jak najbardziej zbliżone do oferty, jaką otrzymasz w instytucji finansowej. Jeżeli potrzebujesz pomocy, zostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą.

Ikona diamentu Konsultant znajdzie dla Ciebie najlepsze oferty
Ikona zegara Zaoszczędzisz czas - wypełniasz tylko jeden formularz
Ikona prezentu Dodatkowo otrzymasz obiektywne rankingi oraz porady ekspertów
Ikona kłódki Twoje dane są bezpieczne, masz nad nimi pełną kontrolę
Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Bonnier Business (Polska) informacji handlowych drogą elektroniczną dotyczących:

Wyrażam zgodę na inicjowanie przez Bonnier Business (Polska) połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego:

Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa.

Pokaż więcej